SANA KİBRİT ALEVİYLE BİRŞEY YAZACAĞIM

Kibrit alevinin mumu erittiği gibi

Vahşi hayvanların ölüme koştuğu bir arenada

Korku ve ölüm arasındaki sevinçtin.

Son nefesimi boşa harcamadan

Sanan mum ışığında uçan bir pervanenin

Işığıma verdiği sevinci anlatacağım

Karanlıktaki her şeyin bizim için parladığını

Son nefese yakışıksız arzuların

Aynısıydı bu masumiyet anında yaşanan

Mum ışığıma ektiğin rüzgâra

Duymamış olduğumuz sevinç çığlıklarımıza

Beethoven’in sağırlığı gibi haz iniltilerimize

Ve hiç birbirimizden haberimiz olmayışına

Vahşi hayvanlar arenasında

Son nefesinde, pervane, pervane

Ben sönerken sen ölümsüzsün pervane

 

                                                                                        Ceylan KORYÜREK

                                                                                        05/02/2020 Montreal